Od osnivanja kompanija YUTRO.com sarađuje sa dobrim srpskim i inostranim kompanijama iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

 

Deo naše politike kvaliteta jeste da ostvarujemo i stalno razvijamo partnerske odnose sa kupcima i dobavljačima dajući poseban značaj saradnji na bazi međusobnog poštovanja i razmene mišljenja.

 

U poslovanju mi nemamo konkurenciju već isključivo partnere!

 

Kompanija YUTRO.com uspešno sarađuje i ima potpisane ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa vodećim srpskim ICT kompanijama iz oblasti telekomunikacija, rešenja za štampu, medija …

 

Pored domaćih kompanija već dugi niz godina, kompanija YUTRO.com vrlo uspešno sarađuje i sa evropskim i svetskim liderima ICT biznisa. Svi naši zaposleni su sertifikovani profesionalci iz oblasti kojima se bavimo. Izdvajamo najpoznatije inostrane partnere: