Tehnologija virtualizacije igra sve važniju ulogu na svim nivoima IT-a, od radne površine do Datacentra. Kako sve više organizacija koristi virtualizaciju za upravljanje ključnim poslovnim zadacima, one koriste pogodnosti konsolidacije servera koja umanjuje troškove. Mnoge organizacije planiraju da prošire virtualizaciju da podržava osnovne funkcije, kao što su kontinuitet poslovanja, oporavak nakon prestanka rada sistema, testiranje i razvoj, kao i daljinsko upravljanje kancelarijom. Kako bi pomogao korisnicima da bez teškoća usvoje virtualizaciju, Microsoft je razvio rešenja za virtualizaciju servera sledeće generacije kao fuknciju sistema Microsoft Windows Server 2008. Hyper-V predstavlja platformu virtualizacije koja obezbeđuje pouzdane i skalabilne mogućnosti platforme zajedno sa kompletom integrisanih alatki za upravljanje koje su namenjene za upravljanje fizičkim i virtualnim resursima. Pored toga, Microsoft i partneri obezbeđuju sveobuhvatnu podršku za stručnu i bezbrižnu primenu aplikacija na Microsoft platformi za virtualizaciju.

Bez virtualizacije, svaki fizički server funkcioniše kao “dedicated” server, koji je najčešće konfigurisan tako da pokreće jedan servis ili aplikaciju. Sa softverom za virtualizaciju, jedan server može da postane “više virtualnih servera”, od kojih je svaki u stanju da samostalno pokreće sopstveni skup servisa i aplikacija. Osim što se na ovaj način znatno olakšava upravljanje IT infrastrukturom, direkna posledica primene softvera za virtualizaciju je i smanjenje troškova posedovanja i održavanja iste! Kako je ovo moguće? U najvećem broju slučajeva, svaki “dedicated” server koristi svega 10% računarske snage. Međutim, takav server i dalje koristi čak 70% električne energije! To takođe znači da je povratak investicije u uloženi server vrlo nizak! Problem se može posmatrati i na drugačiji način: da li bi vaše preduzeće kupilo npr. dostavno vozilo koje bi 95% vremena provodilo na parkingu firme? Naravno da ne bi! Uz angažovanje softvera za virtualizaciju, iskorišćenost servera sa prosečnih 10% raste na 70-80%. To je drastična razlika koja za posledicu ima direktnu uštedu u električnoj energiji, klimatizaciji, prostoru u serverskim prostorijama…

Serverska virtualizacija nije namenjena samo velikim kompanijama sa velikim brojem serverskih instalacija. Čak i mala preduzeća sa nekoliko servera mogu imate velike koristi od virtualizacije. Osim finansijskih, postoji još niz prednosti serverske virtualizacije. Ako “dedicated” server iz bilo kog razloga postane nedostupan, to se isto dešava i sa servisima i aplikacijama koje se izvršavaju na njemu. U virtualizovanom okruženju, u slučaju pada jednog servera, drugi serveri preuzimaju njegov posao. U takvim slučajevima, softver za virtualizaciju detektuje prestanak rada jednog servera i premešta njegove aplikacije, npr. Microsoft Exchange na drugi server. To znači da će serverske aplikacije uvek biti pokrenute i samim tim neće doći do pada produktivnosti i prodaje! To takođe znači i da su kritični podaci uvek dostupni radnicima u preduzeću, što je naročito bitno ukoliko imate dosta mobilnih radnika koji preko Interneta pristupaju kompanijskim resursima.