Core Infrastructure optimizacija podrazumeva rešenja za velika, srednja i mala preduzeća pri optimizaciji poslovanja, povećanju pouzdanosti, sigurnosti i fleksibilnosti informaciono komunikacionih sistema ne samo u svrhu održanja poslovanja već za njegov napredak i usavršavanje.

YUTRO.com nudi usluge optimizacije core infrastrukture za Microsoft bazirane informacione sisteme, po standardizovanihm procesima i procedurama.

Vršimo implementaciju MOF-a, ITIL-a i omogućavamo sigurne osnove za ISMS standardizaciju (ISO:27000)

Navodimo osnovna četiri nivoa zrelosti IT infrastrukture sa opisom svakog pojedninačno kako bi ste sami uvideli na kojem nivou zrelosti se nalazi Vaš informacioni sistem.

Nivoi zrelosti IT infrastrukture

Osnovni nivo zrelosti IT infrastrukture karakterišu manualni, lokalizovani procesi, minimalna centralizovanost, nepostojeće ili iznuđene polise i standardi po pitanju sigurnosti, back-up-a, deployment-a i ostalih uobičajenih IT procesa. Generalno, ne postoji detaljno poznavanje IT infrastrukture kao ni saznanje koja su uska grla sistema. Sveukupno saznanje o „zdravlju“ aplikacija, servisa i sistema je na minimalnom nivou usled nedostatka alata i resursa. Ne postoji razmena znanja po pitanju IT-a u okviru preduzeća.

Klijenti sa osnovnim nivoom zrelosti svoje IT infrastrukture sreću se sa problemima kontrolisanja sistema, njihovi ukupni troškovi održavanja su visoki, sigurnost sistema i informacija je na veoma niskom nivou. Problemi nastali na IT infrastrukturi se rešavaju reaktivno. Problemi prvo nastanu a tek onda se na njih reaguje i tek nakon toga se „gasi požar“, što rezultira sa dugotrajnim downtime-om sistema.

U standardizovanom nivou zrelosti IT infrastrukture uvode se standardi i polise za upravljanje radnim stanicama, serverima ostalim resursima. Koristi se centralizovan pristup kontrole resursa (korisnici, uređaji u sistemu…), uvode se osnovne security polise ali još uvek je dobar deo procesa reaktivan. Uvode se sistemi za deployment, patching, update… Generalno, postoji osnovno saznanje o hardware-skom i software-skom inventaru kao i stanju licenciranog software-a. Security polise i procesi su poboljšani i postoji zaštita sistema na perimetru mreže. Ipak, unutrašnja sigurnost je i dalje na niskom nivou.

Racionalizovana IT infrastruktura je kada se uvodi IT budžet, počinje da se vodi računa o troškovima upravljanja radnim stanicama, serverima i drugim uređajima u sistemu. Polise i procesi su dovoljno zreli da imaju značajan uticaj na podršku i proširenje poslovanja. Sigurnosne polise su proaktivne i brzo odgovaraju na opasnosti a upravljanje njima se vrši centralizovano u kontrolisanim procesima.

Deployment radnih stanica se izvodi po standardizovanim polisama, šarolikost hardware-a je svedena na minimum čime se postigla ušteda na kasnije održavanje uređaja u sistemu. Postoje tačne inventarne liste hardware-a i software-a i buduća kupovina uređaja i licenci se planira po stvarnim potrebama preduzeća.

Sigurnost je na visokom nivou i pored zaštite na perimetru koristi se i zaštita po dubini.

Preduzeća sa dinamičkim nivoom zrelosti IT infrastrukture imaju jasno definisanu strategiju korišćenja sistema. Preduzeće je svesno vrednosti svoje infrastrukture u vođenju njihovog posla kao i efikasnosti u ostvarivanju svojih poslovnih zadataka. Troškovi IT infrastrukture su kontrolisani a integracija korisnika i podataka, kroz kolaboraciju, ERP, CRM i drugo je besprekorna i korisnici nisu ni svesni IT infrastrukture u prosecu svog poslovanja. Mobilni korisnici imaju siguran pristup resursima preduzeća bez obzira na kom mestu se nalazili.

Procesi su automatizovani i često inkorporirani u samu tehnologiju koja se koristi. Koristi se automatsko instaliranje, provera zadovoljavanja sigurnosnih polisa, back-up procesi su takođe automatizovani kao i patch management i update sistem. Vrši se konstantan nadzor IT infrastrukture čime se smanjuju troškovi a povećava efikasnost. Servis management je implementiran za sve kritične servise i IT infrastruktura je jedan od bitnih pokretača proizvodnih procesa preduzeća.