Inicijalno (kapitalno) ulaganje u informacioni sistem je jedna od glavnih stavki koja je prepreka za razvoj informacionog sistema malih kompanija. Treba izdvojiti ogromnu količinu novca i uložiti u implementaciju ICT sistema.

 

Kao rešenje ovih i drugih nepomenutih problema nastao je „Cloud computing“.

 

Šta se podrazumeva pod pojmom „Cloud computing“ ? Korišćenje / iznajmljivanje ICT resursa od specijalizovanih kompanija koji te servise nude. Kompanije koje nude usluge iznajmljivanja servisa zovu se „Managed Service Provider“ i nude široku lepezu servisa koji se naplaćuju na godišnjem / mesečnom nivou. Poenta jeste da kompanije plaćaju upravo onoliko koliko ICT resursa i koriste.

 

Glavna prednost „Cloud computing“ koncepta je što ne postoji inicijalno / kapitalno ulaganje u informacioni sistem. Kada uporedimo sa klasičnim načinom upotrebe ICT sistema vidimo da na strani klasičnog korišćenja imamo inicijalnu / kapitalnu investiciju u ICT infrastrukturu i troškove mesečnog održavanja dok na strani „Cloud computing“-a imamo samo mesečni trošak.

 

Ovo je inicijalna prednost pri odlučivanju da li se opredeliti za „Cloud computing“ ili ne. U kasnijem izlaganju videćemo i detaljnije razloge za i protiv korišćenja „Cloud computing“-a u zavisnosti od veličine i potreba kompanije.

 

U svakom slučaju, teba reći da „Cloud computing“ nije svemoguće rešenje za sve situacije i kompanije. Uvek je potrebno pronaći kompromis između efikasnosti, neophodnosti i isplativosti.