Kompanija YUTRO.com je nastala u Beogradu 2005. godine restruktuiranjem i reorganizacijom preduzeća GlobeTrade – YUTRO d.o.o. koje postoji na informatičkoj sceni Srbije od 1991. godine.

Prateći aktuelne trendove i smernice u kojima se ICT tržište u ovom regionu razvijalo, svoje poslovanje smo usmerili ka:

 

 • Projektovanju i implementaciji informacionih sistema,
 • Sigurnosti informacionih sistema,
 • Optimizaciji informacionih sistema,
 • Virtualizaciji serverske i desktop infrastrukture,
 • Pružanju usluga zaštite od virusa i spama u elektronskim komunikacijama,
 • Pružanju usluga Managed Service Providing-a,
 • Pružanju usluga arhiviranja elektronske pošte.

Sa velikim ponosom ističemo da smo u mnogim oblastima bili pioniri u celom regionu.
Početkom 2006. godine postali smo PRVI i JEDINI Managed Service Provider u regionu. Svojim klijentima ponudili smo uslugu Enhtusio ™ MSP i omogućili im monitoring, alerting i reporting koji se odnosi na sve uređaje koji imaju IP adresu a deo su mreže.

 

Uvidevši mogućnosti servisa u implementaciji i eksploataciji standarda koji se tiču sigurnosti informacija, svoju delatnost proširujemo i konstaltingom iz pomenute oblasti.

 

Sredinom 2008. postajemo EKSLUZIVNI zastupnik servisa kompanije McAfee koji kroz SaaS nudi zaštitu elektronske komunikacije od virusa i spam-ova kao. Vizionarski, kao i uvek, svojim korisnicima ponudili smo mogućnost da svoju e-mail poštu arhiviraju, koristeći isti sistem a u susret zakonima koji su pred nama.

 

Od svog osnivanja pa do danas YUTRO.com je aktivan učesnik svih najvažnijih IT događaja, skupova i okruglih stolova, gde kroz radove i prezentacije zastupa svoju osnovnu tezu: Budućnost IT-a je u virtualizaciji i cloud servisima. Sa mnogih od ovih skupova, poneli smo mnogobrojna priznanja i nagrade koje doživljavamo kao potvrdu našeg vrednog i predanog rada svih ovih godina.

 

Kao i u svakom poslu, oslonac našeg razvoja, nekada, a danas oslonac sigurnog i uspešnog poslovanja potražili smo u formiranju partnerskih odnosa sa najvećim ICT kompanijama na svetu. Metodologije rada tih kompanija, pomogle su nam u formiranju sopstvene, koja se u poslednjih 5 godina pokazala jako uspešnom uz obavezne revizije i poboljšanja.

 

 

Danas, sa ponosom možemo istaći da sarađujemo sa najuspešnijim kompanijama iz oblasti kojima se bavimo:

 • Microsoft,
 • Intel,
 • LEVEL platforms,
 • Cisco Systems,
 • McAfee,
 • APC,
 • SonicWall.