Yutro.com - PKB - Auto škole

Udruženje saobraćaja i telekomunikacija Privredne komore Beograda u saradnji sa Preduzećem za informatički inženjering “Yutro.com” d.o.o. organizovala je 20.02.2014.  stručno privredni skup na kojem je prezentovala opremu i učila neophodnu za organizaciju nastave i polaganje teoretskog dela vozačkog ispita, po trenutno važećem “Pravilniku o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koja vrši osposobljavanje kandidata za vozače”.

 

Yutro.com - PKB - Auto škole

Na predlog Udruženja za informatičku delatnost Privredne komore Beograda a u saradnji sa kompanijom “Orion telekom” ponudili smo tri paketa koja na profesionalni način zadovoljavaju Pravilnik po principu “ključ u ruke”.

Uzimajući u obzir trenutnu situaciju u društvu, potrudili smo se da ponudimo adekvatnu ponudu koja će zadovoljiti savremene tehničke standarde i biti apsolutno funkcionalna sa trenutnim zahtevima Pravilnika.

 

 

 

U slučaju promene uslova u Pravilniku, spremni smo da odgovorimo na svaki, potencijalno novi zahtev.

Yutro.com - PKB - Auto škole

 

 

Comments are closed.