U organizaciji Društva Informatike Srbije i Privredne Komore Srbije, 14. februara 2013. godine održan je okrugli sto na kom se diskutovalo o Predlogu programa državne podrške IT sektoru. Moderatori okruglog stola su bili Nikola Marković iz Društva Informatike Srbije i Miloš Kosanić iz Privredne Komore Beograda. Uvodničari okruglog stola su bili bili: Jana Matić (Ministarstvo finansija i privrede), Slobodan Marković (SIEPA), Vladan Atanasijević (Aseco SEE), Vladan Živanović (Saga), Dušan Poznanović (Belit), Miloš Bošnjak (IIB), Saša Milašinović (YUTRO.com), Ana Brkić (AB Soft) i Miloš Piletić (Art.info). Umesto najavljenog Stefana Lazarevića, državnog sekretara u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, skupu je prisustvovao Sava Savić, zamenik direktora Uprave za Digitalnu Agendu.

Na skupu se došlo do nekoliko jako važnih zaključaka, od kojih je jedan da je IT jedna od najzdravijih u Srbiji, a da je njeno učešće u BDP relativno malo. Važno je uspostaviti saradnju sa drugim delovima privrede kako bi se učešće IT-a u BDP-u znatno uvećalo.

Mere podrške imaće nekoliko pravaca, od kojih se podrška IT preaduzetništvu i start-up projektima zasniva na bespovratnim sredstvima inovativnim investitorima i mikro i malim domaćim preaduzećima, a iznose 50 odsto odobrenog budžeta i ne mogu biti veća od 25 000 evra. Biće podržani i postojeći poslovni inkubatori za IT kompanije. Predvidjene su značajne poreske olakšice za softverske kompanije, kao i podrška izvoznicima softverskih rešenja i proizvoda. Unapredjenje zakonskog okvira u zemlji pratiće i nova lista zemalja sa kojima Srbija, u interesu IT sektora, treba da napravi sporazume o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Predviđene su mere za unapredjenje obrazovanja i promotivne aktivnosti.

* * *

Comments are closed.