Kompanija YUTRO.com od 22. septembra 2011. posluje u skladu sa međunarodnim sistemom kvaliteta ISO 9001:2008.

 

Beogradska kancelarija renomiranog evropskog sertifikacionog tela je 23. septembra 2011. potvrdila da je scope kompanije YUTRO.com (IMPLEMENTING AND CORE INFRASTRUCTURE OPTIMIZATION OF ICT SYSTEMS) kao i ostale delatnosti iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija  kompletno usklađene sa zahtevima internacionalnog sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008.

 

Nakon izvršene provere, auditori nisu pronašli neusaglašenosti u dokumentaciji / sistemu upravljanja kvalitetom u kompaniji YUTRO.com.

 

Comments are closed.